Polski psycholog UK

Jestem psychologiem, absolwentką magisterskich studiów psychologicznych na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, certyfikowanym terapeutą Terapii EMDR (z ang. Eye Movement Desensitization and Reprocesing), trenerem umiejętności społecznych. Pracuje głównie w nurcie Terapii Przetwarzania/EMDR oraz Terapii Akceptacji i Zaangażowania. W swojej praktyce korzystam, także z dorobku psychologii humanistycznej i technik uważności. Pracuje pod stałą superwizją.

Ukończyłam studia podyplomowe Trener Biznesu (umiejętności społeczne) w Ośrodku Pomocy i Psychoedukacji INTRA w Warszawie, oraz dwuletni kurs Councelling Skills (UK) w ujęciu humanistycznym.

Jako trener/coach przeprowadziłam cykl szkoleń rozwojowych dedykowanych dla PKN Orlen SA, Red Bull Sp. z o.o., Lantmnen Sp. z o.o., Metsa Sp. z o.o., Lewiatan Sp. z o.o, In post Sp. z o.o., oraz cykl warsztatów oddechowych między innymi dla Champan University, California/USA.

Specjalistyczne szkolenia:

  • Diagnoza traumy rozwojowej i dysocjacji u dzieci oraz młodzieży - Sandra Baita M.Sc.; E-psyche.eu we współpracy z Europejskim Towarzystwem Traumy i Dysocjacji,
  • EMDR w zastosowaniu pracy z parami - Anna Rita Verardo, we współpracy z Polskim Towarzystwem Terapii EMDR.
  • Dysregulacja emocjonalna u pacjentów w terapii EMDR - Dr Anabel Gonzalez; E-psyche.eu we współpracy z Europejskim Towarzystwem Traumy i Dysocjacji,
  • Praca z częściami zdysocjowanymi –EMDR - Dolores Mosquera; Fundacja Vitamelius,
  • Wprowadzenie do diagnozy zaburzeń dysocjacyjnych - E-psyche.eu we współpracy z Europejskim Towarzystwem Traumy i Dysocjacji,
  • Grupowa procedura stabilizacji w ostrym zaburzeniu stresowym (ASSYST) - Autorzy: Ignacio (Nacho) Jarero i Susana Urib

Psychoterapia On line
Wizyty domowe

W pracy terapeutycznej bliskie są mi koncepcje zmierzające do poprawy jakości życia poprzez wzmacniania zaufania do samego siebie oraz doświadczanie autentycznych relacji z innymi, z samym sobą i otaczającym światem. Dlatego terapię spostrzegam jako drogę wzrostu, rozwoju osobistego, i bezpieczną przestrzeń, w której można być takim jakim się jest.

Terapia to proces, który pozwala zrozumieć i doświadczyć tego co można zmienić, aby życie stało się lżejsze i pełne spełniania. Dla tych, którzy doświadczyli w życiu krzywdy, straty, izolacji, zagubienia, czy traumy terapia przynosi ulgę, zrozumienie, pozwala skorzystać z umiejętności kształtowania nowych bardziej adaptacyjnych zachowań.


Jestem członkiem:

  • Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR
  • Polish Psychologists’ Association
  • The British Psychological Society
  • Association for Contextual Behavioral Science

Jestem również rezydentem w ośrodku treningowym w Yokoji Zen Mountain Center Kalifornia/USA.

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ JUŻ TERAZ!

Gabinet - rejestracja spotkań: Tel/what’s app: +447947737384
Joanna Szarwinska Psycholog: Tel/what’s app: +447414652876