ZABURZENIA LĘKOWE - OBJAWY, PRZYCZYNY, LECZENIE I TERAPIA

Zaburzenia lękowe są coraz częstszym problemem w dzisiejszym społeczeństwie, dotykającym ludzi w różnym wieku i sytuacji życiowej. Choć mogą być trudne do zdiagnozowania i leczenia, zrozumienie ich objawów, przyczyn oraz możliwości terapeutycznych może stanowić pierwszy krok w drodze do zdrowia psychicznego.

JAK WYCHOWAĆ DZIECKO: KLUCZOWE ASPEKTY W PROCESIE WYCHOWANIA

Wychowywanie dziecka to jedno z najważniejszych zadań, które stawiają sobie rodzice. Jest to proces pełen wyzwań i radości, który ma wpływ na kształtowanie osobowości i przyszłości dziecka. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się różnym aspektom wychowania dziecka oraz strategiom, które mogą pomóc w stworzeniu szczęśliwej i pewnej siebie jednostki.

POLSKI PSYCHOTERAPEUTA

Psycholog polski w UK, czy też polski psychoterapeuta, dlaczego warto? Osoby polsko języczne, napotykają na liczne wyzwania związane z adaptacją do nowego środowiska, języka i kultury. W trakcie tego procesu mogą doświadczać różnych trudności emocjonalnych i psychologicznych. W takich sytuacjach korzystanie z usług polskiego psychologa, psychoterapeuty w UK może okazać się szczególnie korzystne.

PSYCHOTERAPIA UK. PSYCHOTERAPEUTA UK ONLINE LUB STACJONARNIE

Polski psychoterapeuta/psycholog doskonale rozumie unikalne potrzeby i wyzwania, z jakimi borykają się osoby z polskiej społeczności. Posiadając wiedzę na temat specyfiki emigracyjnego doświadczenia, potrafi lepiej zidentyfikować i zrozumieć trudności emocjonalne wynikające z przemieszczenia się do innego kraju, takiego jak Anglia. Psychoterapia prowadzona przez polskiego specjalistę może stanowić bezpieczne przestrzenie do wyrażania uczuć, myśli i doświadczeń, co jest istotne w procesie adaptacji.

POLSKI PSYCHOLOG DZIECIECY UK

Polski psycholog dziecięcy w UK również może okazać się niezwykle pomocny dla najmłodszych członków polskiej społeczności przebywających na emigracji. Dzieci często doświadczają trudności związanych z przystosowaniem do nowego otoczenia szkolnego, języka czy kultury. Polski psycholog dziecięcy w Anglii może skutecznie wspierać dzieci i ich rodziny, oferując im wsparcie emocjonalne oraz pomoc w radzeniu sobie z trudnościami adaptacyjnymi.

POLSKI PSYCHOLOG W ANGLII. POLSKI PSYCHOTERAPEUTA W ANGLII

Podsumowując, polski psychologa UK czy polski psychoterapeuty w UK może być wyjątkowym wsparciem dla osób posługujących się wyłącznie językiem polskim. Dostęp do specjalistów posługujących się językiem ojczystym, zrozumienie specyfiki emigracyjnych wyzwań oraz oferowanie skutecznych form terapii, takich jak terapia traumy czy EMDR, sprawiają, że polscy specjaliści stanowią cenne wsparcie dla polskiej społeczności w UK.

HARMONIA W RODZINIE: TERAPIA RELACJI RODZIC-DZIECKO JAKO DROGA DO BLISKOŚCI

Zmiany w relacjach między dziećmi a rodzicami to naturalny proces, który zmienia się wraz z upływem czasu. W fazie przedszkolnej dzieci zazwyczaj podziwiają swoich opiekunów i traktują ich jako głównych autorytetów. Jednakże, w miarę dorastania, zwłaszcza w młodszym wieku szkolnym i w okresie adolescencji, rówieśnicy oraz grupy rówieśnicze zaczynają odgrywać znaczącą rolę.

EMDR ONLINE - EMDR ONLINE THERAPY

EMDR to zalecane i skuteczne podejście w leczeniu PTSD oraz traum relacyjnych. Badania naukowe potwierdzają jego efektywność w zmniejszaniu objawów stresu pourazowego. Terapia ta została uznana przez organizacje, takie jak Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Światowa Organizacja Zdrowia.

Terapia EMDR

Bardzo często pytaniem, z którym się spotykam jest „terapia EMDR co to jest?”. Terapia EMDR opiera się na założeniu, że traumatyczne doświadczenia mogą zablokować naturalny proces przetwarzania informacji przez system nerwowy. Jeśli jednak takie przetwarzanie zostanie zablokowane, w naszej pamięci żywe pozostają emocje, doznania i myśli, które towarzyszyły zdarzeniu czego skutkiem jest nieznośny, natrętny ból psychiczny.

Trauma z dzieciństwa

Dzieciństwo pełni kluczową rolę w kształtowaniu naszej tożsamości i funkcjonowania psychicznego. Doświadczenia z wczesnego etapu życia wpływają na sposób, w jaki radzimy sobie z wyzwaniami dorosłego życia. Nie przepracowane traumy z dzieciństwa wpływają na naszą psychikę, relacje interpersonalne i ogólny rozwój.

Życie z alkoholikiem

Alkohol niszczy życie, pozbawia nadziei. Jak wygląda życie z alkoholikiem? Czy zastanawiałaś się kiedyś, nad tym? Czy relacja z alkoholikiem pozwala zachować równowagę w codziennym życiu? Życie z mężem alkoholikiem to nie tylko trudne wyzwanie, ale to droga, która prowadzi na skraj przepaści.

Toksyczny związek

Związek dwóch osób powinien być oparty na partnerstwie, zrównoważeniu sił oraz wzajemnym dawaniu i otrzymywaniu troski, zainteresowania i czułości. Jednakże, zdarza się, że jedna strona w relacji poświęca zbyt wiele – energii, czasu, a nawet zdrowia psychicznego czy zasobów finansowych – by zyskać aprobatę i zainteresowanie partnera, który nie wykazuje gotowości do podobnych poświęceń. Taka sytuacja może świadczyć o toksyczności związku.

Cienie przeszłości, PTSD i Trauma typu 2

Dlaczego Kasia czując zapach lawendy, zamiera w bezruchu? A Piotr, który od lat prowadzi z sukcesem swój własny biznes przed wystąpieniami publicznymi czuje się tak jakby to był ostatni dzień w jego życiu? Lub dlaczego Maria, niezależna, mądra, atrakcyjna kobieta wiąże się z partnerami, którzy jej nie szanują, i wykorzystują finansowo, a ona pomimo tego trwa w takim związku?

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ JUŻ TERAZ!

Gabinet - rejestracja spotkań: Tel/what’s app: +447947737384
Joanna Szarwinska Psycholog: Tel/what’s app: +447414652876