Terapia EMDR

Terapia EMDR opiera się na założeniu, że traumatyczne doświadczenia mogą zablokować naturalny proces przetwarzania informacji przez system nerwowy. Jeśli jednak takie przetwarzanie zostanie zablokowane, w naszej pamięci żywe pozostają emocje, doznania i myśli, które towarzyszyły zdarzeniu czego skutkiem jest nieznośny, natrętny ból psychiczny. W wyniku terapii EMDR pozbywamy się tych niechcianych reakcji, a przeszłe traumy stają się normalnymi wspomnieniami, bez wcześniejszego ładunku emocjonalnego i destrukcyjnego wpływu na teraźniejszość i przyszłość.

Obecnie terapia EMDR jest rekomendowana przez WHO, Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne i Psychologiczne oraz Międzynarodową Organizację Stresu Traumatycznego jako skuteczna metoda leczenia stresu pourazowego. Terapia EMDR została również uznana za skuteczną formę terapii przez Departament Spraw Weteranów i Departament Obrony USA, Izraelską Krajową Radę Zdrowia Psychicznego, Departament Zdrowia Wielkiej Brytanii i wiele innych międzynarodowych agencji zajmujących się zdrowiem. Więcej szczegółowych informacji dotyczących rekomendacji oraz artykułów można znaleźć na stronie www.emdr.com.

Terapia EMDR to terapia ustrukturyzowana i oparta na badaniach naukowych. W praktyce oznacza to, że terapeuta EMDR w swojej pracy posługuje się przebadanymi naukowo protokołami, stworzonymi do pracy z określonymi problemami pacjenta.


Terapia Trauma

EMDR ma na celu zmniejszenie objawów traumy poprzez zmianę sposobu przechowywania wspomnień w mózgu. Terapeuta robi to, prowadząc Cię przez serię ruchów gałek ocznych, gdy będziesz przypominał sobie traumatyczne wspomnienia, aż te wspomnienia przestaną powodować niepokój. Chociaż pierwotnie metodę opracowano w celu leczenia traumy i zespołu stresu pourazowego PTSD, terapia EMDR może również pomóc złagodzić objawy innych problemów ze zdrowiem psychicznym.

Terapia tą metodą jest również bardzo skuteczna w pracy nad lepszym radzeniem sobie z emocjami, modyfikacją zniekształconych przekonań na własny temat i nad lepszym rozumieniem informacji płynących od naszego ciała. Sesje EMDR opierają się na realizacji protokołów (każda z sesji terapeutycznych ma odgórnie zaplanowaną i jasną strukturę), a do osiągnięcia zamierzonych celów pracy nie jest wymagane np. realizowanie przez Pacjenta prac domowych pomiędzy wizytami.

W związku z tym uczestnictwo w terapii EMDR może być również świetnym rozwiązaniem m.in. dla osób:

  • doświadczających zaburzeń lękowych
  • z depresją
  • z trudnościami w radzeniu sobie ze stresem i negatywnymi emocjami, np. złością, poczucie krzywdy, odrzucenia
  • z trudnościami dotyczącymi obrazu samego siebie (obszar samoakceptacji)
  • z trudnościami będącymi wynikiem utraty osoby bliskiej (rozstanie, rozwód, śmierć)

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ JUŻ TERAZ!

Gabinet - rejestracja spotkań: Tel/what’s app: +447947737384
Psycholog: Tel/what’s app: +447414652876